شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین

اهداف شرکت

اهداف شرکت

بارزترین ویژگی شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین به عنوان نخستین مرکز تماس حوزه بانکی کشور ارائه خدمات به مشتریان در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز است .

  • تأمین منافع گروههای ذینفع (مشتریان، پذیرندگان ، کارکنان شعب و جامعه هدف)
  • ارتقاء دانش و تجربه سرمایه های انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی شرکت
  • افزایش محصولات و خدمات هوشمند و متمایز
  • افزایش مستمر ارزش افزوده اقتصادی مورد انتظار سهامداران  و جامعه ذینفعان
  • ارتقاء نظام پاسخگویی بعنوان یک مسئولیت اجتماعی مبتنی بر قانون
  • افزایش سالیانه سود هر سهم